Process

The Design Process

ขั้นตอนการออกแบบ เรามีขั้นตอนการออกแบบแบ่ง เป็นห้าขั้นตอนดังต่อไปนี้ :

A. Presentation

เริ่มต้นจากการประชุมครั้งแรกที่ลูกค้าตกลงให้ทางบริษัททำงานออกแบบภายใน โดยเราจะวางแผนการออกแบบภายในโครงการทั้งหมดและประเมินงบประมาณ กำหนดระยะเวลา ในขั้นตอนนี้เรามุ่งหวังที่จะทำตามความต้องการของลูกค้าอย่างถูกต้องที่สุด เพื่อนำมาประมวลเป็นงานออกแบบที่สมบูรณ์ ไม่ซ้ำใคร โดนใจลูกค้าและมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ดึงเอาตัวตนของคุณออกมาให้ได้มากที่สุด ซึ่งจะมีรายละเอียดที่จะนำเสนอในขั้นตอนนี้ทั้งหมด ดังนี้

B. Concept Design

การประชุมครั้งที่ 2 กับลูกค้าคือการสรุปรูปแบบและการออกแบบโดยรวมของโครงการให้ถูกต้องตรงตามความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านสไตล์การออกแบบและฟังก์ชั่นการใช้งาน เป็นการนำเสนอภาพแบบ 3D ซึ่งจะนำเสนอองค์ประกอบของภาพทั้งหมด ทั้งสไตล์ของงาน อารมณ์ของงาน การจับคู่สี การจัดแสง รายเอียดของเฟอร์นิเจอร์ และอื่นๆ ทั้งหมด โดยจะนำเสนอร่วมกับวัสดุที่ใช้จริง รวมทั้งแปลนผังที่สรุปสุดท้ายด้วยเช่นกัน ทั้งยังเป็นขั้นตอนสำคัญที่สามารถปรับเปลี่ยนสไตล์การออกแบบ แนวคิดก่อนเริ่มผลิตงานนำเสนอในรูปแบบสามมิติ 3D ซึ่งหากปรับแก้ไขงานหลังจากนี้จะต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยน ดังนั้นทางเราจะพยายามแก้ไขและปรับปรุงโดยการปรึกษาอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าของเราทุกคน ขั้นตอนการออกแบบแนวคิดสามารถสรุป ได้ดังนี้ คือ

C. Virtual Presentation

การประชุมครั้งที่ 3 และ 4 เกี่ยวข้องกับการสรุปผลการออกแบบข้างต้น และรายละเอียดของโครงการทั้งหมด โดยใช้ภาพคอมพิวเตอร์กราฟฟิคสามมิติ ซึ่งจะทำให้ลูกค้าเข้าใจภาพรวมของบรรยากาศอย่างชัดเจน โดยละเอียดตามความเป็นจริง ของงานออกแบบดีไซน์ เนื่องจากงานการออกแบบภาพ 3D จะต้องใช้เวลาในการสร้างต่อภาพเพราะเป็นงานทางเทคนิคชั้นสูง บริษัทออกแบบโดยทั่วไปจึงกำหนดให้แก้งานได้เพียง 3 ครั้ง ทางเราจึงต้องสรุปงานในขั้นตอนที่ 2 เราจะสรุปงานกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดที่สุด เพื่อให้ได้รับคำแนะนำต่างๆ จากลูกค้าอย่างถูกต้องตามความต้องการของลูกค้าเพื่อให้จบงานได้อย่างเรียบร้อยที่สุด เพื่อป้องกันไม่ให้มีการแก้ไขอื่นๆ ตามมาอีก และเพื่อไม่ให้มีค่าใช้จ่ายที่เกินมา และทำให้เสียเวลาเพิ่มเติมที่ไม่จำเป็นจนทำให้กรอบการทำงานไม่ตรงตามแผนงานในตอนต้น ขั้นตอนการนำเสนอภาพประกอบ 3D สามารถสรุปได้เป็นขั้นตอน ดังนี้

D. Development

หลังจากที่งานออกแบบทั้งหมดผ่านการนำเสนอผ่านภาพ 3D เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะทำการผลิต Lay-Out ทั้งหมด ออกมาเป็นพิมพ์เขียวการของการก่อสร้างและตกแต่งภายในของโครงการ ซึ่งจะผลิตโดยโปรแกรม CAD ที่แสดงขนาดภาพ ภาพตัด และภาพรายละเอียดทั้งหมดทุกตารางนิ้วของพื้นที่ภายในโครงการที่จะสร้าง เช่น แปลนพื้น แปลนสะท้อนฝ้าเพดาน แปลนเพดาน แปลนแสงสว่าง แปลนไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดที่จะใช้ เป็นต้น โดยมีกระบวนการทั้งหมดที่ต้องทำ ดังนี้

E. Construction Process

หลังจากจบการออกแบบ และเริ่มต้นก่อสร้างและตกแต่งภายใน เรายังคงรับผิดชอบในการตรวจเช็คความถูกต้องตลอดการทำงานเพื่อให้งานออกมาดีที่สุดตามความคาดหวังอันสูงสุดของลูกค้าของเรา ดังนี้

หมายเหตุ : ขั้นตอนการออกแบบใช้เวลาในการนัดประชุมเพื่อคุยงานประมาณ 3-4 ครั้ง ใช้ระยะเวลาประมาณ 4-12 สัปดาห์


© Copyright 2011. All rights reserved.
Tel: 02-993-2086, Hotline: 087-612-8702, 099-231-3262 Email: inception-idea@hotmail.com | SEO